Zespół Aspergera – czym jest?

Zespół Aspergera (ZA) to zaburzenie rozwoju mieszczące się w szeroko rozumianym spektrum autyzmu. Objawia się trudnościami związanymi z obszarem relacji społecznych: komunikacją, interakcją i wyobraźnią społeczną. Oraz wieloma innymi, nieraz przedziwnymi objawami.

Zespół Aspergera to duże wyzwanie dla osób dotkniętych tą chorobą. Dziecko z Aspergerem wymaga wielkiej uwagi, starannego podejścia do wychowania, a także dostosowania i odpowiedniej organizacji całego życia rodzinnego. Z kolei dorosły aspergerowiec i jego rodzina stają często w obliczu problemów nieznanych ludziom zdrowym. Specyficzne kłopoty z komunikacją i relacjami społecznymi, a także uwielbienie rutyny, obsesyjne zainteresowania, albo nadwrażliwość na bodźce – te i inne „aspergerowe przypadłości” nie tylko utrudniają życie, ale często powodują niezrozumienie lub irytację otoczenia. Trzeba też pamiętać, że każdy aspergerowiec jest inny – jedne objawy mogą być bardzo nasilone, a niektóre niemal w ogóle nie występują.

W bardzo dużym skrócie i uproszczeniu mówiąc zespół Aspergera skutkuje problemami w sześciu obszarach:

1. Relacje społeczne i rozumienie emocji.

2. Problemy językowe i komunikacyjne.

3. Uwielbienie rutyny, problemy z reakcją na zmiany.

4. Obsesyjne zainteresowania.

5. Nadwrażliwość sensoryczna.

6. Niezgrabność ruchowa i problemy z koordynacją.

Warto przeczytać artykuł na Wikipedii.